เราคือใคร

ตั้งแต่ปี 1985 เป็นต้นมา สถาบัน แด๊นซ์ เซ็นเตอร์ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสถาบันสอนศิลปการแสดงชั้นนำของประเทศไทย คณาจารย์ของสถาบันล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินนักเต้นและนักแสดงอาชีพ.

สถาบัน แด๊นซ์ เซ็นเตอร์ รวบรวมหลักสูตรศิลปการแสดง อาทิ บัลเล่ต์คลาสสิคทั้งระบบอังกฤษและรัสเซีย, แจ๊ซซ์, คอนเทมโพรารี แด็นซ์, creative dance, ฮิพ-ฮอพ, สตรีทแด๊นซ์, ลาติน, บอลรูม, ยิมนาสติกลีลาใหม่

สถาบัน แด๊นซ์ เซ็นเตอร์ยังได้รวบรวมหลักสูตรศิลปะการต่อสู้สำหรับทั้งเด็กและผู้หใญ่อาทิ Hatha โยคะ, ชิกง, ไทชิฉวน,ไอคิโดและกังฟู

สถาบัน แด๊นซ์ เซ็นเตอร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของความต้องการที่แตกต่างกันของนักเรียน หลักสูตรของสถาบันจึงมีตั้งแต่หลักสูตรสำหรับเด็กแล็กเรื่อยไปจนถึงระดับอาชีพ รวมไปถึงหลักสูตรสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่เพื่อสนองความต้องการของนักเรียนในทุกระดับอายุ เพศ และวัย การลงทะเบียนเรียนนั้นจะมีทั้งระบบหลักสูตรระยะยาวและหลักสูตรระยะสั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและจุดมุ่งหมายในการเรียนของนักเรียน ความสำเร็จในการเรียนนั้นคือสุขภาพกายที่สมบูรณ์และสุขภาพจิตที่แข็งแรง

สถาบันแด๊นซ์ เซ็นเตอร์ยังได้มีการติดต่อกับสถาบันวัฒนธรรมต่างๆในนานาชาติและให้ทุนด้านศิลปะการแสดง

“The Company of Performing Artist” Thailand

วัตถุประสงค์

         คือคณะการเต้นร่วมสมัยคณะแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 เพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การพัฒนาการแสดงในประเทศไทยโดยเปิดโอกาสให้นักเต้น นักประพันธ์ และผู้ออกแบบท่าเต้นรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานเฉพาะตนในช่วงแสดงผลงานประจำปีของ CPA

         CPA ได้รับการเชื้อเชิญให้แสดงในงานเทศกาลศิลปะ และเต้นรำนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันสอนการเต้นที่มีชื่อเสียงต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนั้น CPA ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนศิลปการแสดงในประเทศไทย

ผลงานการแสดงจาก “The Company of Performing Artists” Thailand

พ.ศ. 2540    กากี                                      หารายได้สมทบทุนศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยยากไร้

พ.ศ. 2541    รามเกียรติ์                          สยามสมาคม

คริสต์มาสหรรษา                   สยามสมาคม

พ.ศ. 2542    The Last Silver Crane       สยามสมาคม

              ทรพี…ทรพา                      สยามสมาคม

              คริสต์มาสหรรษา                     โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2543    โรเมโอ แอนด์ จูเลียต               ศาลาเฉลิมกรุง

              ไวท์ โรด บลูส์                           โรงละครกรุงเทพ

             Exotic Siam                      Edinburgh Fringe Festival 2000

พ.ศ. 2544    Six Thinking Hats             DANCE DAY 29 เมษายน ศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเรียม

พ.ศ. 2545    Mirror Images                       DANCE DAY 28 เมษายน ศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเรียม

                                                               ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2546    กากี³                               DANCE DAY 26-27 เมษายน สวนเบญจสิริ

                                                   ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

พ.ศ..2547    White Road Blues                  International Dance Day Festival 2004

                                                               ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Travelling Artists                     Dance Day 27th -29th April Benjasiri Park      2004

The International Performing Arts Festival

, China Concert Arve Tellefson

in collaboration with

Norwegian Embassy Conrad hotel                                                   2005

101 Shadow                                             International Dance Festival                      2005

Dharma-da 1                                            International Dance Festival                     2007

The Last Silver Crane                              International Dance Festival

                                                               BKK/ Phuket / Chiengmai                          2008

Dharma-da 2                                            International Dance Festival

                                                                BKK / Chiengmai                                        2011