ไทชิ

เกี่ยวกับหลักสูตร:

ไทชิ มีต้นกำเนิดในประเทศจีนสมัยโบราณ ไทชิเป็นการฝึกควบคู่กันของร่างกายและจิตวิญญาณ ที่ผสานเอาแนวการสอนของลักธิเต๋า และประสบการณ์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยค้นหาความกลมกลืนของร่างกายและจิตใจ ไทชิเป็นศาสตร์การต่อสู้ของจีนที่รวบรวมกันระหว่างความสงบของจิตใจและ
พลังภายใน เป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกการหายใจ ท่วงท่าการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพ ความสมดุล และ ความมั่นคง การฝึกไทชิจะช่วยผู้ฝึกพัฒนาการรับรู้ของพลังภายใน (Chi) ไหลเวียนในร่างกาย และช่วยให้สุขภาพดี นอกจากนี้ การสัมผัสถึงพลังดังกล่าวจะมีความสำคัญมากในกระบวนการรักษา ไทชิสามารถฝึกได้กับทุกคน ทั้งในแบบสงบอ่อนนุ่ม หรือแบบทรงพลัง

อ. ติ๋ว บุญนาค อาจารย์ไทชิศาสตร์โบราณ จะช่วยผู้ฝึกให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์และความสำคัญของแนวการสอนลักธิเต๋าเหล่านี้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับการเรียน:

เริ่มด้วยการผ่อนคลายอย่างเบาๆ และการวอร์มอัพ
หลังจากนั้นจะเริ่มฝึกไทชิเป็นช่วงที่สอง และตามด้วยการเตะ และการชกเป็นช่วงที่สาม
ช่วงที่สี่จะเป็นการฝึกการเคลื่อนไหวของไทชิ ช่วงที่ห้าเป็นท่วงท่า(ดิน-น้ำ-ไฟ) และจบด้วยการหายใจ

เกี่ยวกับหลักสูตร:

หลักสูตรแบ่งออกเป็นสองช่วง

  1. ช่วงที่ 1 เป็นการฝึกท่าสั้น 48 ท่า ซึ่งก่อนหน้านั้นผู้ฝึกจะได้เรียนท่าง่ายก่อน 24 ท่า
  2. ช่วงที่ 2 เป็นการฝึกท่ายาว

คุณประโยชน์:

ไทชิเป็นการฝึกที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพ และการเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันของร่าง
กายและจิตใจให้กับผู้ฝึก บรรยากาศแบบสบายๆ จะช่วยให้ผู้ฝึกได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่ การฝึกไทชิปราศจากการต่อสู้เพื่อแข่งขัน
และไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาแต่เป็นการฝึก
ที่ช่วยพัฒนาการรู้เท่าทันจิตและสร้างความ
มั่นใจ

ยูนิฟอร์ม:

ควรสวมเสื้อผ้าที่สบาย เสื้อผ้าสำหรับไทชิ

ควรสวมเสื้อผ้าที่สบาย เสื้อผ้าสำหรับไทชิมีจำหน่ายที่แด็นซ์ เซ็นเตอร์ แกลลอรี