โยคะสำหรับสุขภาพและการผ่อนคลาย

เกี่ยวกับหลักสูตร:

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรโยคะที่เน้นการดูแลสุขภาพ และการผ่อนคลาย การเรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคของมนุษย์ (อวัยวะและทางเดินของพลังงานในร่างกาย)เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้รักษาอาการเจ็บป่วยได้อย่างถูกวิธีมากขึ้น เช่นการแก้ไขมุมมองบางด้านของจิตใจ และการฝึกการส่งพลังภายในร่างกายให้ไหวเวียนในทิศทางที่ถูกต้อง

Typical Class Structure:

หลักสูตรนี้ได้รวมเอาวิธีการสอนต่างๆ ของโยคะเข้าไว้ด้วยกัน หลายสาขา เช่น Hatha, Raja, Jnani, และ Bakti

แต่ละช่วงการฝึกจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ การนิ่ง และการเคลื่อนไหว

ในช่วงของการนิ่ง จะเน้นการฝึกการหายใจที่เรียกว่า‘Pranayama’ จุดมุ่งหมายของการฝึกก็เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายที่เรารู้จักกันในชื่อของ Prana ซึ่งโดยผลแล้ว จะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ฝึกสามารถควบคุมสภาพจิตใจและอารมณ์ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องปรับปรุงและดูแลสภาพพลังที่มีอยู่ภายในของร่างกายให้ไหลเวียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันเราจากการเจ็บไข้ได้ป่วย

ส่วนในช่วงของการเคลื่อนไหว ผู้ฝึกจะได้เรียนรู้วิธีการเคลื่อนไหวที่จะช่วยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพลังงานภายในที่กล่าวถึงนี้ให้ไหลเวียนไปในทิศทางที่ถูกต้องภายในร่างกาย โดยจะเน้นฝึกท่าทางและตำแหน่งที่มีผลในด้านสุขภาพให้กับผู้ฝึกที่เรียกว่า ท่าอาสนะ ซึ่งท่าดังกล่าวนี้จะช่วยกระตุ้น Chakras ให้กับร่างกาย

เมื่อพลังงานภายในร่างกายไหลเวียนได้อย่างถูกต้องมากขึ้นแล้ว ผู้ฝึกก็จะสามารถพัฒนาและเรียนรู้ที่จะเปิด Chakras (อวัยวะ หรือช่องเปิดทางจิตวิญญาณ) ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้สามารถรับรู้การมีอยู่ของตัวตนของตนเองได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงและเชื่อมต่อกับ”ตน”ที่อยู่ภายในที่ลึกลงไป

เกี่ยวกับหลักสูตร:

หลักสูตรเริ่มโดยเน้นการฝึก Hata Yoga ซึ่งส่วนใหญ่จะทำการ stretching เป็นหลัก โยคะแบบนี้จะช่วยในเรื่องของการเสริมกล้ามเนื้อ ในขณะเดียวกันก็มีการฝึกการหายใจเป็นจังหวะที่เรียกว่า Pranayama ซึ่งเชื่อว่าการเปลี่ยนจังหวะการหายใจจะช่วยเปลี่ยนลักษณะของอารมณ์ให้ดีขึ้นได้

ในขั้นกลางของการฝึก ผู้ฝึกจะได้เรียนรู้การเพิ่มการทำสมาธิให้กับทั่วร่างกายโดยผ่านท่าต่างๆ (Asanas cycles) พร้อมทั้งมีโอกาสเริ่มการฝึกการพัฒนาการควบคุมจิตในขั้นที่สูงขึ้น นอกจากนั้น ในขั้นนี้ยังเริ่มเน้นการบังคับการไหลเวียนของพลังงานภายในที่มีอยู่ทั่วร่างกาย (Raja Yoga) ซึ่งเป็นพลังที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมสภาพจิตใจ และการรับรู้มองเห็น ซึ่งการฝึกนี้จะต้องอาศัยการบังคับของกล้ามเนื้อและความรู้ในระดับสูงในเรื่องของ Asanas cycles

เมื่อผู้ฝึกสามารถควบคุมสมาธิในระหว่างการฝึก Asanas cycles รวมถึงการควบคุมพลังงานภายในได้ดีขึ้นแล้ว ผู้ฝึกก็จะสามารถเริ่มเน้นการฝึกฝนด้านสมาธิซึ่งมีอยู่หลายวิธี ดังนั้นโยคะในขั้นนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของการทำสมาธิเป็นส่วนใหญ่แม้ว่าผู้ฝึกจะยังอยู่ในระหว่างการฝึก Asanas cycles ก็ตาม ทั้งนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ฝึกในขั้นนี้จะต้องเริ่มเรียนรู้การเชื่อมต่อจินตภาพที่ต่อเนื่องของพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ภายในกับสมาธินั้น ส่วนในขั้นสูงจะเป็นการฝึกโยคะแผนโบราณที่เน้นทางทฤษฎีและปรัชญามากขึ้น

คุณประโยชน์ :

จิตใจจะมีความกระจ่างแจ่มแจ้ง ชัดเจน และถูกต้องมากขึ้น ทางร่างกายจะช่วยให้มีความยืดหยุ่น ช่วยให้ผ่อนคลาย และช่วยให้ระบบการทำงานของอวัยวะภายในดีขึ้น

ยูนิฟอร์ม:

• ควรสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย เครื่องแบบที่เหมาะสมมีจำหน่ายที่แด็นซ์ เซ็นเตอร์แกลลอรี
• เสื่อฝึกโยคะ มีจำหน่ายที่แด็นซ์ เซ็นเตอร์ แกลลอรี สำหรับสมาชิกลด 20 %

 

ถามตอบ:

โยคะสามารถฝึกได้ทุกอายุหรือไม่?

ได้ เนื่องจากโยคะมีการแบ่งระดับการ stretching ให้เหมาะกับระดับอายุ พื้นฐาน และสภาพทั่วไปของผู้ฝึก

การฝึกท่า head stand posture มีความอันตรายหรือไม่?

การฝึกท่าโยคะทุกท่าสามารถเป็นอันตรายได้หากฝึกผิดวิธี การฝึกภายใต้การสอนที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ฝึกสามารถเรียนท่าต่างๆ ของโยคะที่ไม่ใช้มือ รวมทั้งท่า head stand posture ได้อย่างปลอดภัย

ตอนไหนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฝึกโยคะ?

สามารถฝึกได้ทุกเมื่อ สำหรับคำแนะนำควรฝึกการหายใจและการทำสมาธิในช่วงเช้า และฝึกท่าต่างๆ ในช่วงบ่าย คงรหลีกเลี่ยงหลังมื้ออาหาร

โยคะสามารถฝึกช่วงระหว่างตั้งครรภ์ได้หรือไม่?

การฝึกโยคะจะมีประโยชน์มากระหว่างตั้งครรภ์ แต่ทั้งนี้ก็จะมีบางท่าที่ไม่เหมาะ เช่น ท่า pre-natal

โยคะสามารถช่วยลดน้ำหนักได้หรือไม่?

โยคะเป็นรูปแบบหนึ่งของแอโรบิคไม่ใช่การฝึกเพื่อเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนัก แต่อย่างไรก็ตาม โยคะสามารถช่วยในการเพื่มประสิทธิภาพของการไหลเวียนโลหิต ซึ่งจะช่วยให้ลดปัญหาการบวมน้ำของร่างกาย การทานอาหารที่ถูกต้องเป็นกิจวัตรอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปด้วยจะสามารถช่วยในเรื่องการลดน้ำหนักได้