โยคะและไทชิ

ไทชิ มีต้นกำเนิดในประเทศจีนสมัยโบราณ ไทชิเป็นการฝึกควบคู่กันของร่างกายและจิตวิญญาณ ที่ผสานเอาแนวการสอนของลักธิเต๋า และประสบการณ์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยค้นหาความกลมกลืนของร่างกายและจิตใจ ไทชิเป็นศาสตร์การต่อสู้ของจีนที่รวบรวมกันระหว่างความสงบของจิตใจและ
พลังภายใน เป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกการหายใจ ท่วงท่าการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพ ความสมดุล และ ความมั่นคง การฝึกไทชิจะช่วยผู้ฝึกพัฒนาการรับรู้ของพลังภายใน (Chi) ไหลเวียนในร่างกาย และช่วยให้สุขภาพดี นอกจากนี้ การสัมผัสถึงพลังดังกล่าวจะมีความสำคัญมากในกระบวนการรักษา ไทชิสามารถฝึกได้กับทุกคน ทั้งในแบบสงบอ่อนนุ่ม หรือแบบทรงพลัง

อ. ติ๋ว บุญนาค อาจารย์ไทชิศาสตร์โบราณ จะช่วยผู้ฝึกให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์และความสำคัญของแนวการสอนลักธิเต๋าเหล่านี้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

-อ่านต่อ-

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรโยคะที่เน้นการดูแลสุขภาพ และการผ่อนคลาย การเรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคของมนุษย์ (อวัยวะและทางเดินของพลังงานในร่างกาย)เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้รักษาอาการเจ็บป่วยได้อย่างถูกวิธีมากขึ้น เช่นการแก้ไขมุมมองบางด้านของจิตใจ และการฝึกการส่งพลังภายในร่างกายให้ไหวเวียนในทิศทางที่ถูกต้อง

 

-อ่านต่อ-