พรี-บัลเล่ต์

เกี่ยวกับหลักสูตร:

หลักสูตรนี้จะเน้นหนักไปที่การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในร่างกายของเด็ก รวมไปถึงการสอนการเคลื่อน
ไหวและการควบคุมการเคลื่อนไหวของเด็กโดยใช้ศิลปะการเต้นบัลเล่ต์เป็นหลักอย่างไรก็ตามการเรียนการสอน
จะผสมผสานการใช้จินตนาการและความมั่นใจในการแสดงความคิดของเด็กเข้ากับการเรียนบัลเล่ต์ในขั้นพื้นฐาน
รวมไปถึงการสอนระเบียนวินัยเบื้องต้นของเด็กเข้ากับการเล่นของเด็ก

สไตล์:

รวมหลักสูตรการเรียนบัลเล่ต์พื้นฐานเข้ากับการเล่นเกมไปจนถึงการยืดหยุ่นและการสร้างกล้ามเนื้อสำหรับเด็กเล็ก

เกี่ยวกับการเรียน:

วอร์มอัพ / ระบำง่ายๆ / การ stretch เพื่อวอร์มดาวน์

คุณประโยชน์:

พัฒนาร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างสมาธิที่ดี รวมไปถึงการสร้างระเบียนวินัยและความอดทนในเด็ก หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นเพื่อสร้างความรักในศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเต้น

ยูนิฟอร์ม:

ชุดและรองเท้าบัลเล่ต์

ชุดและรองเท้าบัลเล่ต์ มีจำหน่ายที่แด็นซ์ เซ็นเตอร์ แกลลอรี