ครีเอทีพ แด๊นซ์ สำหรับเด็ก

เกี่ยวกับหลักสูตร:

หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นสำหรับเด็กเล็กเพื่อการพัฒนาและความเข้าใจในร่างกายของตนรวมไปถึงการสร้างความคิดในการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ถูกและที่ควรผ่านการเรียนโดยใช้การเต้นและการเคลื่อนไหวเป็นหลัก หลักสูตรนี้ยังเป็นการแนะนำให้เด็กรู้จักและการสร้างความรักในศิลปะโดยเฉพาะศิลปะการเต้น การเรียนการสอนยังผสมผสานระเบียบวินัยในเด็กเพื่อเป็นการเตรียมตัวเด็กสู่การเข้าเรียนทั้งการเรียนเต้นและการเรียนในโรงเรียนต่อไป

หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก

ชั่วโมงเรียน:

1 ครั้ง ต่อ สัปดาห์ 45 นาที

คุณประโยชน์:

การพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างสมาธิรวมไปถึงการเข้าสังคมในเด็กก่อนวัยเรียน เสริมสร้างความรู้ ความรักและหวงแหนในศิลปะโดยเฉพาะศิลปการเต้นหลักสูตรจะเน้นไปที่ความสนุกสนานในการเรียนและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ยูนิฟอร์ม:

Appropriate dance-wear (check with the teacher.)

ชุดสำหรับเรียนเต้นในเด็กเล็ก มีจำหน่ายที่แด็นซ์ เซ็นเตอร์ แกลลอรี