แจ๊สแด๊นซ์

เกี่ยวกับหลักสูตร:

แจ๊สซ์คือชื่อเรียกทั่วไปของดนตรีและการเต้นที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอเมริกา การเต้นแจ๊สซ์จะเน้นหนัก
ไปที่ท่วงท่าที่คมชัด รวดเร็ว แต่อ่อนไหวในลีลา จังหวะการใช้เท้าจะค่อนข้างเร็ว จุดเด่นของการเต้นแจ๊สซ์คือ Isolation
หลักสูตรนี้ใช้หลักสูตรของสถาบัน The Commonwealth Society of Teachers of Dancing (C.S.T.D.)
ประเทศออสเตรเลียเป็นหลักในการสอนแต่ขณะเดียวกันยังได้ผสมผสานการเต้นแจ๊ซซ์ในหลายรูปแบบเข้าไว้ด้วย
เพื่อความหลากหลายและความสนุกสนานของนักเรียนการเรียนการสอนจะเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนกระทั่งถึงระดับ
อาชีพและโรงเรียนจะจัดให้มีการสอบเลื่อนชั้นโดยเชิญอาจารย์จากประเทศออสเตรเลียมาทำการสอบเป็นประจำทุกปี ขณะเดียวกันหลักสูตรนี้ก็เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจและชอบเต้นรำเพื่อเป็นกิจกรรมยามว่างหรือเพื่อเป็นการออกกำ
ลังกายเช่นกัน

หลักสูตรสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ใหญ่ ไปจนถึงระดับอาชีพ


เกี่ยวกับการเรียน:

วอร์มอัพ / เต้น / คูลดาวน์

สไตล์ :

รวมเทคนิคการเต้นแจ๊ซซ์หลากหลายประเภทเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ บรอดเวย์ ผสมผสานกับฮิพ-ฮอพเพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างครบถ้วน และจะสามารถพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่การเต้นเป็นอาชีพได้

สถาบันที่เกี่ยวข้องด้วย:

สถาบัน The Commonwealth Society of Teachers of Dancing แห่งประเทศออสเตรเลีย

ชั่วโมงเรียน:

หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนรวมทั้งสิ้นประมาณ 3 ปี

  • 6-8 ปี เรียน 1 ครั้ง / สัปดาห์ (1 ชั่วโมง)
  • 9-12 ปี เรียน 2 ครั้ง / สัปดาห์ (1 ชั่วโมง)

คุณประโยชน์:

พัฒนาร่างกายทั้งทางกายและใจ พัฒนาความสามารถด้านดนตรีและความจำ สร้างเสริมสมาธิและความมีวินัยในการเรียน พัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นใจในตนเอง และนักเรียนสามารถพัฒนาต่อไปจนถึงระดับอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ขณะเดียวกัน แจ๊ซซ์ให้ความสนุกสนานกับบุคคลได้ในทุกระดับ เพศและวัย

ยูนิฟอร์ม:

ชุดเต้น หรือเสื้อยืดรัดรูป / ถุงน่องเต้นหรือกางเกงสำหรับเต้น / รองเท้าแจ๊ซซ์ มีจำหน่ายที่แด็นซ์ เซ็นเตอร์ แกลลอรี


Uniform items available in the Dance Centre Shopping Gallery