บัลเล่ต์ ระดับสูงและมืออาชีพ

Class Grades Available:

  1. Advanced II
  2. Solo Seal Awards
  3. Professional

หมายเหตุ:

ทางโรงเรียนแนะนำให้นักเรียนลงทะเบียนเป็นนักเรียน Full-time

เกี่ยวกับหลักสูตร:

หลักสูตรนี้ ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะเพื่อฝึกฝนนักเรียนบัลเล่ต์ระดับสูงเพื่อการก้าวไปสู่การเป็นนักเต้นบัล
เล่ต์อาชีพในอนาคต

เกี่ยวกับการเรียน:

บาร์เวิร์ค และเซ็นเตอร์เวิร์ค (Pointe) / การเต้น classical ballet variations

อาฟริริเอชั่น:

สถาบันThe Royal Academy of DANCE ประเทศอังกฤษ

ชั้นเรียน:

โรงเรียนแนะนำให้เรียน 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ กรุณาปรึกษาอาจารย์ผู้สอนหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม

ยูนิฟอร์ม :

ผู้หญิง : ชุดบัลเล่ต์สีน้ำเงิน/ดำแขนกุด ถุงน่องสีชมพู รองเท้าบัลเล่ต์ และรองเท้า Pointe สีชมพู

ผู้ชาย : : ชุดบัลเล่ต์สีขาว ถุงน่องบัลเล่ต์สีน้ำเงิน/ดำ ถุงเท้าสีขาว รองเท้าบัลเล่ต์สีขาว

เครื่องแบบการเต้น และรองเท้ามีจำหน่ายที่ร้าน แด็นซ์เซ็นเตอร์ แกลลอรี