บอลรูม

เกี่ยวกับหลักสูตร:

หลักสูตรสำหรับนักเรียนนักศึกษา และผู้ใหญ่

การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะสอนตามหลักสูตรของ I.S.T.D. (Imperial Society of Teachers
of Dancing) ประเทศอังกฤษ โดยจะแบ่งการเรียนการสอนเป็นดังนี้

  1. กรุ๊ป บร็อนซ์ (หลักสูตรระดับต้น)
  2. กรุ๊ป ซิลเวอร์ (หลักสูตรระดับกลาง)
  3. กรุ๊ป โกลด์ (หลักสูตรระดับสูง)

เกี่ยวกับการเรียน:

เริ่มด้วยการ วอร์มอัพ, stretching / และเริ่มการเรียนเสต็ปต่างๆ จนกระทั่งถึงการเต้นในจังหวะ
ต่างๆจบด้วย cool-down และการพูดคุยในบางโอกาส


สไตล์ :

จังหวะ วอลซ์, แทงโก้, ควิกสเต็ป,และฟอกซ์ทร็อทคือจังหวะของการเต้นบอลรูม โดยในแต่ละจังหวะนั้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป หลักสูตรนี้จะสอนให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจกับจังหวะและดนตรีที่แตกต่างกันของการเต้น
บอลรูมและเรียนรู้สเต็ปการเต้นในจังหวะต่างๆ อาทิการเต้นวอลซ์จะเป็นการเต้นที่สง่าและสวย
งาม การเต้นแทงโก้คือการเต้นที่ร้อนแรงควิกสเต็บคือการเต้นที่สนุกสนานและฟ็อกซ์ทร็อทคือ
การเต้นในแบบที่หรูหรางดงาม

ชั่วโมงเรียน:

ทางโรงเรียนแนะนำให้นักเรียนเรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ1 ชั่วโมง

คุณประโยชน์:

การเต้นบอลรูม จะสามารถช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจในร่างกายของตนเองได้ดีขึ้นเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของสุขภาพร่างกายการฝึกฝนการเต้นบอลรูมผ่านการเต้นและดนตรีในจังหวะ
ต่างๆที่สนุกสนานจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดีขึ้นอีกทั้งการเต้นบอลรูมนี้ยังมี
ส่วนช่วยในการเข้าสังคมและพบปะผู้คนได้ในโอกาสต่างๆ

ยูนิฟอร์ม:

ชุดเต้น หรือเสื้อยืดเข้ารูป / กางเกงสำหรับเต้น หรือการเกงวอร์มที่พอดีตัวหรือกระโปรงสำหรับ
เต้นรำ / รองเท้าสำหรับเต้นบอลรูม มีจำหน่ายที่แด็นซ์ เซ็นเตอร์ แกลลอรี

Uniform items available in the Dance Centre Shopping Gallery