คอนเทมโพรารี แด๊นซ์

เกี่ยวกับหลักสูตร:

Contemporary modern dance เริ่มต้นมาจากความคิดในการต้องการจะหลีกหนีจารการเต้น Classical Ballet ถึงแม้ว่าจะมีความเหมือนในหลายๆด้านของศิลปะการเต้นของ
ทั้งสองประเภท Contemporary modern dance จะมีอิสระมากกว่าในการ
ใช้รูปแแบของการเต้น เทคนิค การใช้ดนตรรวมไปถึงความคิดในการ
ออกแบบท่าเต้น เทคนิคในการเต้นจะเน้นไปที่การเคลื่อนไหวอย่างประสานคล้องจองกับสิ่งรอบข้างและความเป็น
มาของมนุษย์รวมไปถึงความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์ความสัมพันธ์ของร่างกายและจิตใจและสิ่งรอบข้างทั้งมวลการค้นหาความเกี่ยวข้องของร่างกายและศิลปะการเต้น Contemporary modern dance ยังมองไปถึงมุมมองของมนุษย์ที่มีต่อศิลปะการเต้นและการสร้างสรรค์ผลงานการเต้น ความมีอิสระในการเต้นซึ่งต่างจากศิลปะการเต้นบัลเล่ต์โดยสิ้นเชิง

หลักสูตรสำหรับนักเรียนนักศึกษา และผู้ใหญ่

เกี่ยวกับการเรียน:

เริ่มด้วยการ วอร์มอัพ, stretching / traveling sequences และ dance routine จบด้วย cool-down และการพูดคุยในบางโอกาส

สไตล์ :

จะเน้นหนักไปที่ release technique อย่างไรก็ตามก็ยังผสมผสานเทคนิคอื่นอาทิ Graham
และ Cunningham ไว้ด้วย

ชั่วโมงเรียน:

2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ1½ชั่วโมง

คุณประโยชน์:

Contemporary dance นอกเหนือจาการฝึกฝนการเต้นด้านนี้และจะเริ่มแนะนำให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจถึงร่างกายของตนเพื่อพัฒนาความ
คิดและความเข้าใจในการใช้ชีวิต การรียนจะช่วยพัฒนาให้นักเรียนเข้าใจในร่างกายอารมณ์และจิตใจของแต่ละบุคคล เพื่อพัฒนาความสามารถของความคิดและจินตนาการ การเต้น Contemporary dance เป็นอีกหนึ่งในการเต้นที่เป็น
ศิลปะนักเรียนจะต้องฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนไปสู่ระดับอาชีพรวมทั้งการนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

ยูนิฟอร์ม:

ชุดเต้น หรือเสื้อยืดเข้ารูป / กางเกงสำหรับเต้น หรือการเกงวอร์ม