คณาจารย์

วรารมย์ ปัจฉิมสวัสดิ์

ประวัติการศึกษา      

Teachers Training Diploma                       The Royal Ballet School, London

Advanced Certificate                                 The Royal Academy of Dancing

Advanced Certificate                                 The Imperial Society of Dancing

ในปี 2523 เธอเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เป็นนักเต้นอาชีพ ในคณะเต้นในต่างประเทศ เธอเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตรการเรียนการสอนเต้นให้กับโรงเรียนดนตรีสยามกลการ และในปี 2528 เธอได้ก่อตั้งโรงเรียนนาฏลีลาวรารมย์ (Dance Centre school of performing arts) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสอนศิลปะการเต้นและการแสดงมาเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 31 ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากนั้นเธอได้ก่อตั้งสมาคมบัลเล่ต์แห่งประเทศไทย ในปี 2540 เธอเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง “ The Company of Performing Artists” Thailand คณะเต้น contemporary dance คณะแรกของประเทศไทย เธอได้สร้างสรรค์ผลงานการกำกับ และการแสดงที่น่าจดจำมากมาย เช่น “มโนราห์”, และ “กากี” ซึ่งเป็นการผสมผสานการแสดงแบบไทยเข้ากับการเต้น contemporary dance

ปี 2547 เธอได้เป็นนักเต้นรับเชิญในการแสดงเรื่อง The Tempest ซึ่งกำกับ และแสดงโดย Marcia Haydee และ Ishmael Ivo ซึ่งการแสดงชุดนั้นได้รับการยกย่องให้เป็นการแสดงที่ดีที่สุด แห่งปี 2004 โดยหนังสือพิมพ์ Bangkok Post

IMG_9788S

เม ยิ้มซ้าย, Bachelor of Dance, Victorian College of the Arts, Melbourne University, ประเทศออสเตรเลีย 

เมเริ่มเรียนเต้นบัลเล่ต์คลาสสิคตั้งแต่อายุ 6 ปี กับอาจารย์วรารมย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ หลังจากจบการศึกษาขั้นมัธยมปลาย เมได้ไปศึกษาต่อด้านการเต้นที่สถาบัน Victorian College of the Arts affiliated with University of Melbourne, Australia ประเทศออสเตรเลีย เมได้เรียนคอนเทมโพรารี แดนซ์ และบัลเล่ต์คลาสสิค จากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของโลก เมได้เริ่มแสดงบัลเล่ต์ตั้งแต่ปี 1988 จนถึงปัจจุบัน และถือเป็นหนึ่งในสุดยอดนักเต้นคอนเทมโพรารี แดนซ์ ของประเทศไทย ปัจจุบันอ.เมได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะ“The Company of Performing Artists” Thailand และได้มีโอกาสออกแบบท่าเต้นให้กับคณะตั้งแต่ปี 1999 อีกด้วย

พรกัญญา

เริ่มเรียนบัลเล่ต์ตั้งแต่อายุ 4 ปี่ ที่ สถาบัน Dance Centre
จนจบ ขั้น Advanced หลักสูตรของสถาบัน Royal Academy Of Dance ประเทศอังกฤษ และหลักสูตร Jazz และ contemporary Dance หลักสูตร I.S.T.D. และ A.T.O.D. ประเทศออสเตรเลีย ผ่อนกันยายนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และ เป็นนักเต้นอาชีพ ณโรงละครรัชดาลัย และมีประสบการณ์ในการสอนบัลเล่ต์แจ๊สกว่า 10 ปี