ค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียน:

ค่าลงทะเบียนประจำปี  800 บาท

ค่าเล่าเรียน

ชำระเป็นเทอม, 1 เทอม เท่ากับ 12 สัปดาห์

ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์                                               ค่าเทอม
 1 ชั่วโมง                                                                     6990 บาท
 1 ชั่วโมงครึ่ง                                                               8990 บาท
 2 ชั่วโมง                                                                     11990 บาท

 

ค่าเล่าเรียนวิชาโยคะและไทชิ

ชั่วโมงเรียน                                                                  ราคา

12 ชั่วโมง                                                                     6,000 บาท

แพคเกจสำหรับ นักท่อง เที่ยว หรือนักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนสม่ำเสมอ

10 ชั่วโมง                                                                     7,000 บาท

ระยะเวลาของแพคเกจนี้คือ 4 สัปดาห์

 

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

ชั่วโมงเรียน                                                                  ราคา

1 ชั่วโมง                                                                       700 บาท

1 ชั่วโมงครึ่ง                                                                900 บาท

 

PRIVATE LESSON 
1 ชั่วโมง                                                                       2,000 บาท สำหรับนักเรียน 1 หรือ 2 คน

 

ระเบียบการชำระค่าเล่าเรียน
1) ชำระค่าเล่าเรียนก่อนที่คอร์สนั้นจะเริ่ม ค่าเล่าเรียนที่ชำระแล้วไม่สามารถโอนให้นักเรียนคนอื่นได้ และทางโรงเรียนจะไม่ คืนค่าเล่าเรียนให้กับนักเรียน
2) สามารถชำระค่าเล่าเรียน ได้ โดย Credit Card / การโอนเข้าบัญชี / เงินสด หรือ เช็ค จ่ายคร่อมเข้าบัญชี Dance Centre
3) ทางโรงเรียนมีค่าปรับ 10% ของค่าเล่าเรียน ในกรณี นักเรียน ชำระค่าเล่าเรียนล่าช้า เกิน 30 วัน

สำหรับนักเรียนใหม่
1) ทางโรงเรียนยินดีอนุญาตให้นักเรียนใหม่ เข้าสังเกตการณ์ใน ห้องเรียนได้
2) ทางโรงเรียนอาจจะอนุญาตให้นักเรียนเด็กเล็ก สามารถทดลองเรียน 1 ครั้ง ก่อนการสมัคร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการนัดหมาย
3) ในกรณีนักเรียนใหม่สมัคร ระหว่างเทอม ทางโรงเรียนจะเก็บค่าเล่าเรียนเต็มเทอม (3 เดือน) และจะหักค่าเล่าเรียนให้ในเทอมต่อไป

กฎของการขาดเรียน และชดเชย
1) สำหรับ workshop จะไม่อนุญาตให้ชดเชย
2) สำหรับหลักสูตรปกติ กรุณาแจ้งสถาบัน Dance Centre ล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการเรียนการสอน มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียนและไม่สามารถชดเชยได้
3) ในกรณีชำระค่าเล่าเรียนแล้วและมีความจำเป็นที่จะต้องขาดเรียนเกิน 1 เดือน อาทิเช่น ป่วย กรุณานำใบรับรองแพทย์ และแจ้งทางโรงเรียนทันที ทางโรงเรียนจะได้หักค่าเล่าเรียนในเทอมต่อไป

สถาบัน Dance Centre แนะนำ ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) มาถึงโรงเรียนและ warm up อย่างน้อย 15 นาทีก่อน การเข้าเรียน
2) ควรเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อการพัฒนาของนักเรียนเอง
3) คู่กัน แต่งกายและใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับการเรียน ในหลักสูตรนั้นนั้น
4) สำหรับนักเรียนบัลเล่ต์ กรุณาทำผมมวยให้เรียบร้อย