ค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียนเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2566

ค่าลงทะเบียนประจำปี  800 บาท

ค่าเล่าเรียน
นักเรียนสามารถเลือกชำระค่าเล่าเรียน เป็นเทอมหรือชำระเป็นเดือน

พิเศษสำหรับนักเรียนที่ชำระค่าเล่าเรียนเป็นเทอม 12 สัปดาห์ นักเรียนจะได้รับ 1 คลาสฟรี คือสามารถเรียนในระยะเวลา 12 สัปดาห์ที่ชำระค่าเล่าเรียนนั้น 13 คลาส

 • ชำระเป็นเทอม (1 เทอม เท่ากับ 12 สัปดาห์)
  ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์                                               ค่าเทอ
  1 ชั่วโมง                                                                     7340 บาท
  1 ชั่วโมงครึ่ง                                                               9440 บาท
  2 ชั่วโมง                                                                     12590 บาท
 • ชำระเป็นเดือน (เท่ากับ 4 สัปดาห์)
  ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์                                               ค่าเทอม
  1 ชั่วโมง                                                                     2500 บาท
  1 ชั่วโมงครึ่ง                                                               3300 บาท
  2 ชั่วโมง                                                                     4400 บาท

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ชั่วโมงเรียน                                                                ราคา

 1 ชั่วโมง                                                                     700 บาท
 1 ชั่วโมงครึ่ง                                                               900 บาท
 2 ชั่วโมง                                                                     1200 บาท

PRIVATE LESSON 
1 ชั่วโมง                                                                       2,000 บาท สำหรับนักเรียน 1 หรือ 2 คนและ 600 บาท ต่อนักเรียนคนต่อไป

 

ระเบียบการชำระค่าเล่าเรียน
1) ชำระค่าเล่าเรียนก่อนที่คอร์สนั้นจะเริ่ม ค่าเล่าเรียนที่ชำระแล้วไม่สามารถโอนให้นักเรียนคนอื่นได้ และทางโรงเรียนจะไม่ คืนค่าเล่าเรียนให้กับนักเรียน
2) สามารถชำระค่าเล่าเรียน ได้ โดย Credit Card / การโอนเข้าบัญชี / เงินสด หรือ เช็ค จ่ายคร่อมเข้าบัญชี Dance Centre
3) ทางโรงเรียนมีค่าปรับ 10% ของค่าเล่าเรียน ในกรณี นักเรียน ชำระค่าเล่าเรียนล่าช้า เกิน 30 วัน

สำหรับนักเรียนใหม่
1) ทางโรงเรียนยินดีอนุญาตให้นักเรียนใหม่ เข้าสังเกตการณ์ใน ห้องเรียนได้
2) ทางโรงเรียนอาจจะอนุญาตให้นักเรียนเด็กเล็ก สามารถทดลองเรียน 1 ครั้ง ก่อนการสมัคร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการนัดหมาย
3) ในกรณีนักเรียนใหม่สมัคร ระหว่างเทอม ทางโรงเรียนจะเก็บค่าเล่าเรียนเต็มเทอม (3 เดือน) และจะหักค่าเล่าเรียนให้ในเทอมต่อไป

กฎของการขาดเรียน และชดเชย
1) สำหรับ workshop จะไม่อนุญาตให้ชดเชย
2) สำหรับหลักสูตรปกติ กรุณาแจ้งสถาบัน Dance Centre ล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการเรียนการสอน มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียนและไม่สามารถชดเชยได้
3) ในกรณีชำระค่าเล่าเรียนแล้วและมีความจำเป็นที่จะต้องขาดเรียนเกิน 1 เดือน อาทิเช่น ป่วย กรุณานำใบรับรองแพทย์ และแจ้งทางโรงเรียนทันที ทางโรงเรียนจะได้หักค่าเล่าเรียนในเทอมต่อไป

สถาบัน Dance Centre แนะนำ ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) มาถึงโรงเรียนและ warm up อย่างน้อย 15 นาทีก่อน การเข้าเรียน
2) ควรเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อการพัฒนาของนักเรียนเอง
3) คู่กัน แต่งกายและใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับการเรียน ในหลักสูตรนั้นนั้น
4) สำหรับนักเรียนบัลเล่ต์ กรุณาทำผมมวยให้เรียบร้อย